Fonds Lut de Bruyne

Doel

Het 'Fonds Lut De Bruyne' ter ondersteuning van de landbouwjournalistiek in ontwikkelingslanden' werd opgericht in 2011 ter nagedachtenis aan landbouwjournaliste Lut De Bruyne.

Het Fonds wil de uitwisseling van personen en ideeën in de ruimste zin van het begrip ondersteunen. Dit kan in de vorm van onder meer:

-   deelname aan congressen, seminaries, cursussen, bedrijfsbezoeken en andere;

-   opmaak en uitvoering van opleiding en bijscholing;

-   uitwisseling van journalistieke bijdragen, artikels en/of fotomateriaal 

 

Wie komt in aanmerking voor het  ‘Fonds’?

Dit kunnen journalisten zijn uit ontwikkelingslanden. Ook leden van BVLJ-ABJA of door het bestuur van BVLJ-ABJA gemandateerde journalisten of anderen die actief zijn in de journalistiek en/of communicatie kunnen in aanmerking komen.

Kandidaturen kunnen worden ingediend of voorgedragen bij het bestuur van BVLJ-ABJA. Het bestuur beslist over de toekenning van het ‘Fonds’ en motiveert en communiceert zijn beslissing onmiddellijk aan de leden.

Het bedrag kan gedeeld worden toegekend – meerdere projecten kunnen in aanmerking komen. Het kan worden aangevuld met fondsen van derden of kan zelf een financiële aanvulling zijn op een initiatief of kandidatuur van derden.

De begunstigden moeten verslag uitbrengen van hun activiteiten aan het BVLJ-ABJA-bestuur en aan de Algemene Vergadering die plaatsvindt ten laatste het jaar volgend op het jaar van de toekenning. Dat verslag kan mondeling, schriftelijk en/of elektronisch zijn.

 

Gesteunde projecten

2013 – 2014: AgriCongo, project in samenwerking met Trias en andere ontwikkelingsorganisaties, aspect vorming van landbouwjournalisten. IFAJ: masterclass voor landbouwjournalisten uit ontwikkelingslanden, ondersteuning deelname van een Braziliaanse landbouwjournaliste naar aanleiding van het congres in Argentinië

2012 – 2013: AgriCongo, project in samenwerking met Trias en andere ontwikkelingsorganisaties, ondersteuning aspect vorming van landbouwjournalisten

2011 - 2012: ondersteuning deelname van een Congolese landbouwjournalist aan de masterclass voor journalisten uit ontwikkelingslanden naar aanleiding van het IFAJ congres in Canada