Over BVLJ - ABJA

Gesticht op 8 november 1957 heeft de Belgische Vereniging van Land- en tuinbouwjournalisten (BVLJ) tot doel de morele en beroepsbelangen van haar leden te verdedigen en te behartigen, haar leden behulpzaam te zijn bij het uitoefenen van hun beroep, haar leden te vertegenwoordigen bij IFAJ (International Federation of Agricultural Journalists), ENAJ (European Network of Agricultural Journalists) en bij de officiĆ«le instanties in Belgie en bij de internationale organisaties.

De vereniging draagt ook bij tot de permanente vorming van haar leden en aan de verspreiding van informatie inzake land- en tuinbouw in de ruimste zin. Tot slot engageert BVLJ-ABJA zich ook om mee te werken aan elke activiteit die tot de kennis en ontwikkeling van landbouw bijdraagt.

BVLJ-ABJA heeft drie prijzen in het leven geroepen om het werk van haar leden in de kijker te zetten.