Leden

BVLJ-ABJA heeft drie soorten leden: actieve leden, steunende leden en honoraire leden.

Journalist

Alle personen die de journalistiek als hoofdberoep uitoefenen en zich tegen bezoldiging in hoofdzaak met de land- en tuinbouw-, voedings- en plattelandspers bezighouden, kunnen lid worden van de vereniging. Ook beroepsjournalisten die gespecialiseerd zijn in land- en tuinbouw-, voedings- en plattelandsinformatie en die beantwoorden aan de criteria omschreven in de wet van 30 december 1963 en/of het Koninklijk Besluit van 12 april 1965. Ook alle personen die het beroep van journalist ten bijkomstige titel uitoefenen, kunnen lid worden.

Toon leden

Steunend lid

Personen, organisaties of verenigingen en vennootschappen kunnen steunend lid worden wanneer zij de bijdrage van steunende leden, vastgesteld door de Algemene Vergadering, hebben betaald. Het bestuur kan personen, organisaties en bedrijven weigeren steunend lid te worden.

Erelid

Aliquam in lectus egestas, pulvinar tortor at, pretium magna. Vestibulum pellentesque at urna dignissim eleifend.

Toon leden

Honorair lid

Personen die gedurende minstens 10 jaar de ledenbijdrage betaalden en hun beroepsbezigheden als journalist hebben gestaakt, kanunnen de titel van honorair lid toegekend worden bij verdere betaling van een vastgestelde bijdrage. Ook personen die zich bijzonder voor de vereniging en de land- en tuinbouw-, voedings- en plattelandspers hebben ingezet kunnen door het bestuur aanvaard worden als honorair lid mits betaling van de jaarlijkse bijdrage.