ENAJ

Eind 2011 werd de ENAJ (European Network of Agricultural Journalists) opgericht als koepelorganisatie van de nationale verenigingen van landbouwjournalisten van de EU-lidstaten. Deze organisatie wil landbouwjournalisten uit de lidstaten van de EU helpen om gemakkelijker met elkaar te communiceren en wil ook een betere toegankelijkheid faciliteren van informatie met betrekking tot het GLB-debat. Daarom wordt de organisatie ook gesteund vanuit DG Agri, maar de onafhankelijkheid staat voorop.

Er werd gestart met een interactieve website waarop de leden van de leden-organisaties van ENAJ persmededelingen en aankondigingen van persconferenties van DG Agri kunnen terugvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om artikels met elkaar uit te wisselen.

De ENAJ wil ook de oprichting van organisaties voor landbouwjournalisten helpen faciliteren in lidstaten waar een dergelijke organisatie nog niet bestaat. De organisatie wil ook bijdragen aan de professionele vorming van jonge journalisten. Jaarlijks worden twee netwerkevenementen georganiseerd. Daarop kunnen journalisten elkaar en sleutelfiguren van de Europese landbouw, waaronder medewerkers van de Europese Commissie en nationale landbouwministers, ontmoeten en spreken.

www.ag-press.eu